Om MMRehab

Jag heter Cina Enhorn och är av branschorganisationen Svensk Massage certifierad massör och diplomerad massageterapeut. Jag har en grund från beteendevetenskapen med en fil. kand. med psykologi som huvudämne. Den fysiska kroppen påverkas av det mentala tillståndet, det innebär alltså att fysiologiska processer följer på hjärnans aktivitet. I mitt arbete är beteendevetenskapen en stor tillgång vid kroppsläsning genom palpation. Att arbeta ur ett helhetsperspektiv ger mig värdefull information som jag använder i massagebehandlingarna.

Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och arbetar i enlighet med deras etiska regler. Jag är patient- och ansvarsförsäkrad för verksamma massörer.

Kroppsterapeuternas yrkesförbund

© MMRehab | Marma 4 | 747 31 Alunda | 0700-901 708