För företag

Ohälsan i samhället ökar trots högre materiell standard och alla framgångar om hur sjukdomar ska botas. Samhället är uppbyggt kring att vi ska bli sjuka. Alla måste betala skatter till landsting och sjukförsäkringsavgifter. Samhället lägger ner stora resurser på att bota men inte lika mycket på att förebygga.

Ett friskhetstänkande i organisationer börjar bli alltmer viktigt i takt med att staten överför allt mer ansvar till arbetsgivaren för den anställdes hälsa. Sannolikt kommer också arbetsgivaren att få svara för merparten av kostnaden vid sjukdom och för sjukförsäkring. Stefan Lundström som är hälsoekonom och civilekonom, tidigare lärare i företagsekonomi vid Mälardalens Högskola, menar att det går att investeringskalkylera hälsa.

Genom livsstilsförbättringar och friskvård i personalgrupperna påstår Stefan Lundström att går att få 3-5 gånger pengarna tillbaka genom förbättrad arbetskapacitet, minskad sjukfrånvaro och mindre rehabiliteringsrisk. Över en fyraårsperiod kan skillnaden uppgå till så mycket som 300´000kr för en anställd (Långtidsfrisk, Kroppsterapeuternas Yrkesförbund ). För en arbetsgivare är det tydligt att den anställdes goda hälsa är lönsamt. Det finns också ett program som beräknar vad sjukfrånvaro och personalomsättning kostar och om en investering kan vara lönsam.

En undersökning från Kontorsbarometern från 2009 visar att massage ligger i topp över personalens önsketjänster med hela 53 % (Kontorsbarometern 4 2009/Kroppsterapeuternas Yrkesförbund). Massage och kroppsterapi är en personalförmån som är avdragsgill för arbetsgivaren!

© MMRehab | Marma 4 | 747 31 Alunda | 0700-901 708